Presentaties

Plenair programma

Ronde 1: 13.00-13.45 uur

  1. Begrip op Opgavegericht werken
  2. Omgaan met fundamentele onzekerheid
  3. Zin in risicomanagement! | artikel waarderend risicomanagement
  4. De menselijke maat

Ronde 2: 14.00-14.45 uur

    5. Geloofwaardigheid en nieuwe technologie
    6. Leiderschap en de bedoeling
    7. Is risicomanagement overtollig?
    8. Briljante mislukkingen en FAALpatronen


Eerste ronde workshops 

1. Begrip op Opgavegericht werken
Hoe kun je als professional in de gemeente het verschil maken in grote opgaven als de Sustainable Development Goals (SDG's), klimaatbeleid en energietransitie, jeugdzorg, mobiliteit en circulaire economie? Alles is complex en onzeker en het is niet gemakkelijk opgaven te sturen en te beheersen. Herrie Geuzendam neemt je in deze interactieve deelsessie mee in het omarmen van de grote vraagstukken.

https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3543/0d7a050709d934ba8cb695a13e6a1d78/Herrie-Geuzendam.jpg    Herrie Geuzendam is adviseur, ontwikkelmanager en partner van PRCS, het bureau voor organisatie-innovatie, transformatie, leiderschap en teamontwikkeling. Hij heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, moderne bedrijfsvoering en public control. Recent bracht hij samen met Angela Riddering het boek BEgrip, werken met complexiteit voor de publieke professional uit. Over de dynamiek van complexe opgaven waarin alles met elkaar samenhangt en je met de belangen van alle betrokken partijen moet rekening houden. Het boek beschrijft hoe je als publieke professional in elke fase van de opgave effectief kunt opereren.


2. Omgaan met fundamentele onzekerheid
De mensheid leeft in schaarste en de toekomst is fundamenteel onzeker. De toekomst is niet voorspelbaar en evenmin te beschrijven in kwantitatieve waarschijnlijkheden of kansverdelingen. Hoe kunnen overheden en bedrijven beter met deze fundamentele onzekerheid omgaan?

https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3544/53fbe40844b878225126a519fe8a036b/JoostvanBreda.JPG    Joost van Breda is na z’n studie financiële economie hoofd van het Commercial Office bij de zakenbank van ING. Daarnaast promoveert hij in deeltijd aan de Universiteit van Maastricht. Hij ontwikkelt een ‘Framework to Act under Uncertainty and Complexity’ (FAUC) dat kan worden toegepast door overheden, bijvoorbeeld voor klimaatbeleid of uitvoering.  

3. Zin in risicomanagement!
Een positieve beleving van risicomanagement. Hoe zorg je dat mensen gestructureerd met risicomanagement aan de slag willen, in plaats van ‘dat het nou eenmaal moet’? Dat is het thema van Arthur Izeboud in deze workshop. Hij gaat in op hoe je voorkomt dat in het risicomanagement telkens opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. En op hoe je het in de organisatie zo aanpakt dat risicomanagement echt gaat vliegen. Izeboud spreekt van ‘appreciative riskmanagement’. Hij gebruikt de inzichten uit de positieve psychologie en veranderkunde in het domein van risicomanagement. In de workshop behandelen we een echte casus waarbij we een risico assessment doen, zonder het woord risico te gebruiken en met behulp van ChatGPT.

 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3526/9837fd88cfe38c0a954cd3baec3224f4/Arthur-Izeboud.jpg  
Arthur Izeboud
 is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en waarderend onderzoeker bij Riskjourney & Van Berkel professionals. Hij ontwerpt leer- en ontwikkelprogramma’s voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

4. De menselijke maat
Sinds de toeslagenaffaire is de menselijke maat actueler dan ooit. Het betekent werken volgens de bedoeling van de wet, in plaats van naar de letter. Niet de regels en de systemen zijn het uitgangspunt maar de leefwereld van burgers. Dat vraagt soms maatwerk. Dit klinkt eenvoudig, maar is dat ook zo? Hoe uitvoerbaar is de menselijke maat? In deze workshop ga je aan de hand van een casus aan de slag met het toepassen van de menselijke maat. Wat betekent dit in de praktijk? Hoe zit het met de rechtmatigheid?

 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3569/4a6ad0637c07405b0b19f327f4847b25/ChantalBeeckman.jpg  
Chantal Beeckman
is directieadviseur bij de gemeente Rotterdam en bestuurslid bij het RPO (Risico Platform Overheden). Ze studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Ze werkte lang in de onderzoeks- en auditwereld en stapte daarna over naar Rotterdam, eerst als senior adviseur Control en sinds 2020 als directieadviseur.
https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3540/5a3ee38a6f92be398ac691253eedbd94/Cindy-Meijer.jpg    Cindy Meijer is afdelingshoofd Middelen & Control en plaatsvervangend concerncontroller bij de Gemeente Rotterdam. Zij studeerde Europees en Internationaal recht aan de Universiteit van Nijmegen. Zij werkte bij de ministeries van EZK en Financiën, bij Aegon Nederland en sinds 2020 bij de gemeente Rotterdam waar ze onder meer bezighoudt met de P&C-cyclus van de gemeente.

Tweede ronde workshops van 14:00 – 14:45 uur

5. Geloofwaardigheid en nieuwe technologie
In deze workshop gaat Kelly Meijers in op de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt voor bestuurlijke besluitvorming en burgerparticipatie. Afgelopen jaar deed zij voor haar MBA Innovatie en Leiderschap aan AOG in Groningen onderzoek naar een innovatie om de geloofwaardigheid van lokale overheidsbestuurders te vergroten, en zo de voortgang van ruimtelijk besluitvormingsproces te bevorderen. In haar onderzoek werkt Kelly een methode uit om besluitvorming en participatie op lokaal niveau te ondersteunen met technologische mogelijkheden zoals Digital Twin cities en 3d simulatie middels een Virtual Reality ervaring.

 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3545/949d7380dc3f7b1efd1d3d0c1b7dc0af/KellyMeijers.jpg  
Kelly Meijers
 is strategisch manager bij CGI en houdt zich bezig met de (toekomstige) strategische waarde proposities van de corporate organisatie, en ook met strategie- en organisatievraagstukken bij klanten. Daarnaast is ze betrokken bij de lokale politiek in de gemeente Alkmaar als commissielid.  

6. Leiderschap en de bedoeling
Het Leernetwerk Leiderschap en de bedoeling is een gezamenlijk initiatief van VNG Risicobeheer en Verdraaide organisaties van Wouter Hart. Tien gemeenten deden mee aan het eerste Leernetwerk. Het gaat het over het vernieuwen van de gemeentelijke organisatie met als doel: meer resultaten bereiken voor inwoners, een effectievere gemeentelijke organisatie en meer werkplezier voor de medewerkers. Hanke Koelemay en Chris Ravensbergen verzorgen de workshop en doen uit de doeken welke inzichten en aanpakken in het netwerk zijn ontstaan.

https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3542/c2c360597310a016b88a225a7c585722/Hanke-Koelemay.jpg   Hanke Koelemay is senior adviseur risicobeheer sinds september 2018. Ze heeft binnen de VNG meerdere functies gehad en als laatste hoofd klantcontactcentrum. Daarnaast houdt zij zich bezig met een aantal leernetwerken vanuit VNG Risicobeheer waaronder Leiderschap en de bedoeling en het Leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten. Ze is tevens ondersteuner van het Bestuur van het Risico Platform Overheden (RPO).
 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3539/44ae9dfbba69a24f07497eb07125f9c1/Chris-Ravensbergen.jpg  
Chris Ravensbergen
is directeur van VNG Risicobeheer en is tevens buitenpromovendus bij de Universiteit Twente en TU Delft. Hij studeerde Management van Verandering aan de Erasmus Universiteit. Vervolgens Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn promotieonderzoek ontwikkelt hij een model waarin risico-inschattingen worden geïntegreerd met politiek-bestuurlijke motieven ter verklaring van het risicogedrag van gemeenten met betrekking tot de verzekering van gemeentelijk vastgoed. Ook onderzoekt hij de condities waaronder gemeenten individueel of gezamenlijk een effectief risicobeheer voeren op het gebied van brandveiligheid. Eerder werkte Chris bij de gemeente Westland en het CBS. Chris past vanuit VNG Risicobeheer het kritisch denken over risicomanagement en scenariodenken regelmatig toe bij en samen met gemeenten. 

7. Is risicomanagement overtollig?
De meeste governance, risk, compliance, control en audit specialisten zijn ervan overtuigd dat risico's kunnen en moeten worden beheerst. Doorgaans gaan ze ervan uit dat ‘risico’ een negatieve connotatie heeft. In de afgelopen jaren is het denken over het omgaan met de onzekere toekomst sterk veranderd. In deze sessie komen recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten aan de orde met verstrekkende gevolgen voor de bestaande praktijk. Heeft een organisatie separaat risicomanagement nodig om succesvol te zijn? Voegen de conventionele risicomanagement benaderingen waarde toe behalve het bevredigen van toezichthouders? Helpen de bekende parafernalia om betere beslissingen te nemen en om effectief om te gaan met dilemma's?


https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3585/3b5ea1705aa546786e80291328ba4111/MarinusdePOOTER.jpg  Marinus de Pooter is eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training (www.stay-future-proof.com). In eerdere functies was hij Director of Finance bij Ernst & Young Global Client Consulting, European Director Internal Audit bij Office Depot en ERM Solution Leader bij EY Advisory. Marinus ondersteunt directies en managementteams bij het toekomstbestendig houden van hun organisaties. Hij benadrukt het belang van evenwichtige besluitvorming bij het omgaan met botsende belangen. Naast interim- en adviesopdrachten verzorgt hij regelmatig trainingen, zoals internationale certificeringstrainingen voor COSO IC, COSO ERM en ISO 31000. Verder spreekt hij op congressen in binnen- en buitenland. Zijn artikel ‘Is Risk Management redundant?’ dat dit jaar verscheen in het aprilnummer van het wereldwijde vakblad Strategic Finance van het Institute of Management Accountants werd onlangs bekroond.


8. Briljante mislukkingen en FAALpatronen
De wereld waarin wij leven verandert steeds sneller en de complexiteit ervan neemt toe. Tegelijkertijd wordt onze global connected world, steeds kleiner. Met middelmatigheid, direct verbonden met de angst om te falen, red je het niet. Het belang van een open houding ten aanzien van risico nemen, uitproberen, durven mislukken en daarvan leren, neemt toe. De lezing/workshop laat de deelnemers met humor en herkenning kennismaken en actief aan de slag gaan met onze Briljante Mislukkingen Faalpatronen,: veel voorkomende universele patronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere (innovatie)projecten van toepassing zijn. Doel is om de deelnemers op een positieve manier uit te dagen tot een open houding ten aanzien van innoveren, mislukken en daarvan leren.

https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3538/3ae03a30163c35d5cb32b8d91f262cf9/Bas-Ruyssenaars.jpg    Bas Ruyssenaars is innovator en ondernemer en hij is mede-oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen en oprichter van bureau De Keuze Architecten dat interventies ontwikkelt voor ‘makkelijker kiezen en activatie van nieuw gedrag’. Bas is daarnaast de ontwikkelaar van het innovatieve sportspel YOU.FO.