Welkom

Grote opgaven, geen financiële duidelijkheid. Het werk van gemeenten is dynamischer dan ooit, grote veranderopgaven en snel inspelen op crisissituaties. Maar hoe te investeren in langjarige vraagstukken zonder zekerheid over de financiële middelen? En tegen de achtergrond van de arbeidsmarkttekorten. Wat te doen als politieke ambities schuren met uitvoerbaarheid? Wat zijn de grenzen aan de uitvoerbaarheid?

Dat is de rode draad in het congres van het Risico Platform Overheden op 9 november in Orpheus in Apeldoorn. Waar zit de pijn? Waar het verlangen?

VNG Risicobeheer en het Risico Platform Overheden (RPO) organiseren deze dag speciaal voor wethouders Financiën, gemeentesecretarissen, concernstrategen en concern- of businesscontrollers bij gemeenten en andere decentrale overheden.

Welke invloed heb je vanuit je rol in de  gemeentelijke organisatie op de veranderopgaven? Wat kun je beïnvloeden en wat niet? De sprekers en workshopbegeleiders geven inspirerende inzichten en praktische tools voor dagelijks werk.

Het programma:

Dagvoorzitter Marceline Schopman, ze presenteerde jarenlang programma’s voor tv en radio, begeleidt deze dag. Ze is thuis in het openbaar bestuur, ze was tien jaar lid van de gemeenteraad van Haarlem. Marceline zoekt verdieping waar nodig en ze ontlokt ook graag een gulle lach. Schopman opent het congres samen met Symone de Bruin, gemeentesecretaris van Apeldoorn. Hoe ervaart zij in haar organisatie de spanning tussen ambities en uitvoering? Symone de Bruin is als gemeentesecretaris eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek naar plannen die ambtenaren bij de gemeente kunnen uitvoeren. Samen met samenwerkingspartners in en buiten Apeldoorn.

In het plenaire gedeelte is er een prikkelende aftrap van prof. Dr. Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Frissen is de luis in de pels van de overheid; zijn hele werkzame bestaan hield hij de staat kritisch tegen het licht. In zijn nieuwste boek De integrale staat: kritiek van de samenhang gaat hij in op de negatieve gevolgen van het streven naar samenhang, beheersing en integraliteit vanuit de overheid zoals bureaucratisering, meer toezicht en strengere controles. Frissen analyseert waar de schoen wringt in het functioneren van de overheid. Waar zit de pijn? Zijn politieke ambities waar te maken? Hoe vertaal je politieke ambities naar bestuurlijk haalbare doelen? Hoe ga je ambtelijk om met tegenspraak/tegenmacht?

Thijs Homan, hoogleraar implementatie- en verandermanagement aan de Open Universiteit spreekt over het perspectief voor de overheid, over veranderen en ontwikkelen. Niet over hoe het moet of zou moeten volgens de management theorieën, maar over hoe veranderen echt gaat in de praktijk.

In zijn samen met Rob Wetzels geschreven boek Wat Nu!? Nieuw perspectief op gedragsverandering voor het klimaat daagt hij traditionele benaderingen van verandermanagement uit. Veranderingen kun je niet van bovenaf opleggen en regisseren. Veranderingen ontstaan vooral  in lokale interacties. Je kunt daar wel een rol in spelen, maar de uitkomsten zijn onzeker. “Je moet als manager de beweging niet willen veroorzaken, maar je moet de beweging zoeken en aansluiten op wat er is. Maar dan moet je een concreet veranderdoel los durven laten.” Thijs laat zien welke wetenschappelijke inzichten zijn toe te passen om overheidsorganisaties weer tot bloei te brengen.

Deelnemers gaan vol inspiratie en food for thought naar huis. Doet u mee?

Programma

Tijd Programma
9.30 uur Inloop
10.00 uur Opening met dagvoorzitter en gemeentesecretaris van Apeldoorn Symone de Bruin
10.15 uur Keynote Paul Frissen
11.00 uur Keynote Thijs Homan
12.00 uur Lunch
13.00 uur Eerste ronde workshops
13.45 uur Zaalwisssel
14.00 uur Tweede ronde workshops
14.45 uur Pauze
15.30 uur Uitreiking RPO Awards
15.45 uur Uitsmijter
16.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter
16.10 uur Netwerkborrel

Het volledige workshopoverzicht kunt u bekijken op de pagina workshops.

Plenaire sprekers

 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3555/f006f81566a84508cc4b14231c9029f8/MarcelineSchopman.jpg   Marceline Schopman - Dagvoorzitter
 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3611/7b023664514de11de824ff17d7cfbf0a/Symone%20de%20Bruin.jpg   Symone de Bruin - Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn
 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3546/cf3360358cf5294afbbc7030c9969c0b/PaulFrissen.jpg  
Paul Frissen
 Emeritus hoogleraar Bestuurskunde/decaan NSOB
 https://vicinity.picsrv.net/image/11628/0/3556/4eb6d8879a619ce57b1813ba1b73fdb3/Thijs_Homan.jpg  
Thijs Homan
 - Hoogleraar implementatie- en verandermanagement

Praktische informatie

Datum
Het congres Grenzen aan uitvoerbaarheid vindt plaats op donderdag 9 november van 9:30 – 16:30 uur.

Locatie
Het congres vindt plaats in theater Orpheus in Apeldoorn.
Adres: Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn

Theater Orpheus ligt aan de rand van het Apeldoornse stadscentrum en is uitstekend bereikbaar, zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer.

Komt u met de auto?
U kunt parkeren bij parkeergarage Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn (7314 BZ) of parkeergarage Museum Centrum, Roggestraat 133, Apeldoorn.

Aanmelden
Aanmelden voor het congres is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier op deze website. U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving. Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Kosten & annulering
Deelname aan het congres is gratis.

Bent u verhinderd? Meld u dan af of meld een vervangende collega aan door middel van de link die u ontvangt in de automatische bevestigingsmail na inschrijving. Vanwege de bestellingen en kosten voor de catering vernemen wij een eventuele afmelding graag op tijd. Aan deelnemers die zonder bericht niet komen, brengen we een vergoeding van € 75 in rekening.